Skjønnsmessig forbruker

Skjønnsmessig forbruk refererer til utgifter til varer og tjenester som ikke anses som nødvendige for hverdagen. Disse varene anses vanligvis som ikke-essensielle, og inkluderer varer som ferier, underholdning og luksusvarer. Den skjønnsmessige forbrukersektoren består av selskaper som produserer og selger disse ikke-essensielle varene og tjenestene. Sektoren inkluderer selskaper som bilprodusenter, forhandlere, restauranter og mediefirmaer. Sektoren … Les mer