Gammel økonomi

Begrepet «gammel økonomi» refererer til økonomisk aktivitet som er basert på tradisjonell produksjon og landbruk. Denne sektoren er typisk preget av lavere vekst, lavere produktivitet og mindre eksponering for internasjonal konkurranse. Hva er de eldste aksjene? Det er noen måter å se på de eldste aksjene. En måte er å se på selskapene med lengst … Les mer