Hva er balansen?

Balansen, også kjent som balansen, er ikke noe mer enn en uttømmende rapport som hjelper til med å kontrollere helsen til et selskap i forhold til dets økonomiske og økonomiske tilstand, utført på et bestemt tidspunkt. Begrepet balanse forstås således som en nyttig måte å gjennomgå regnskap for selskapet for å verdsette eiendeler og gjeld. … Les mer

Kategorier B

Hva er balansen?

Balansen er et økonomisk begrep som kan ha flere betydninger avhengig av konteksten det brukes i. For eksempel starter med feltet regnskap, refererer saldoen til forskjellen mellom inntekt og utgifter (konsept som ligner på utgiftene). For å gi deg en mer spesifikk definisjon, er saldoen på en konto resultatet som oppnås etter å ha trukket … Les mer

Kategorier B

Hva er et budsjett?

Begrepet budsjett refererer til settet med prognoser og ressurser som et selskap har. Regnskapsbudsjettet i seg selv er selskapets prognose for å møte sine utgifter og betalinger og forutsi fremtiden basert på oppnådde økonomiske resultater og deres kontantstrømmer. Innen denne definisjonen av budsjett er den økonomiske kontrollen eller kostnadskontroll av selskapet for å organisere all … Les mer

Kategorier B

Hva er Bullionism?

Begrepet kommer fra ordet "bullion" som betyr barre, introdusert i den merkantilistiske tanken til moderne tid. Spesielt, denbullionismo Det er en økonomisk teori som måler rikdommen i et land avhengig av mengden edle metaller det har. Likeledes er bullionisme en merkantilistisk strøm og anerkjenner andre varianter som ligner den. Det vil si at mens bullionisme … Les mer

Kategorier B

Hva er en ledelse?

Definisjonen av bly er de kontaktene som har gitt oss dataene sine via en destinasjonsside i bytte for innhold av interesse for dem. De destinasjonssiden Det kan være hovedsiden på et nettsted eller en bestemt side for en tjeneste eller et produkt. Derfor vil de frivillig ende opp med å bli kontakter som blir integrert … Les mer

Kategorier B

Hva er byøkonomien?

Begrepet byøkonomi refererer til det vitenskapsområdet som relaterer økonomisk vitenskap og byplanlegging. Den urbane økonomien studerer de økonomiske systemene som produseres i befolkningen for å gjennomføre analyser av de ulike byøkonomiske strategiene og for å kunne oversette den senere til byplanlegging, prosjekter eller programmer av en bestemt offentlig organisasjon. For å gjennomføre det analyseres byrom, … Les mer

Kategorier B