Perfected Lien

En fullkommen panterett er et rettslig krav eller rett til en eiendom som er registrert hos riktig myndighet. Dette gir pantehaver prioritet foran andre kreditorer i tilfelle eiendommen selges eller stilles som pant for lån. Å perfeksjonere en panterett innebærer vanligvis innlevering av papirer til fylkesjournalistkontoret eller et annet offentlig organ. Hvordan blir sikkerheten perfeksjonert? Sikkerhet blir perfeksjonert når den er knyttet til skyldnerens hovedbolig. Kreditor må sende inn et varsel om panterett til den aktuelle statlige myndigheten for å perfeksjonere panteretten.

Hva betyr det å perfeksjonere en interesse? Når en långiver perfeksjonerer en interesse i sikkerhet, betyr det at långiver har tatt skritt for å beskytte sin interesse i sikkerheten i tilfelle låntakeren misligholder lånet. Perfeksjonsprosessen kan variere avhengig av hvilken type sikkerhet som er involvert, men vanligvis innebærer det at långiveren registrerer sin interesse hos et statlig organ eller tar fysisk besittelse av sikkerheten.

Hva betyr perfeksjonert sikkerhet?

Perfekt sikkerhet betyr at sikkerheten (f.eks. et hus eller en bil) er registrert hos relevant myndighet og at låntaker har levert all nødvendig dokumentasjon til långiver. Dette gir utlåner en høyere grad av sikkerhet i tilfelle låntaker misligholder lånet. Hva bestemmer generelt prioriteringen av panterett? Prioriteten til en panterett avhenger vanligvis av datoen pantet ble innlevert. I de fleste tilfeller vil det første panterett som innleveres ha høyeste prioritet, etterfulgt av påfølgende panterett som innleveres etterpå. Det er imidlertid noen unntak fra denne regelen. For eksempel, i noen stater kan skattepantrett ha prioritet fremfor andre typer heftelser.

Hva er de 4 typene sikkerheter?

1. Boliglån
2. Billån
3. Boliglån
4. Personlig lån