Sammenfallende definisjon

Et samtidig lån er et lån hvor forfallsdatoen er den samme som siste forfallsdato for det underliggende verdipapiret. Denne typen lån brukes ofte i forbindelse med et marginlån, hvor lånet brukes til å kjøpe verdipapirer. Hva er et tilleggslån? Et tilleggspantlån er et lån som tas opp i tillegg til det primære boliglånet. Tilleggslånet brukes vanligvis til å dekke noen av kostnadene forbundet med kjøp av eiendommen, for eksempel forskuddsbetaling, avsluttende kostnader eller reparasjoner. Hva er et annet ord for coterminous? Ordet "sammenfallende" kan også brukes som et synonym for "sammenfallende" eller "samekstensiv." Hva er co terminus-garanti? En co-terminus-garanti er en type lånegaranti som sier at garantien opphører når lånet er nedbetalt. Denne typen garanti brukes ofte av långivere for å beskytte seg selv i tilfelle låntakeren misligholder lånet. Hva er koterminale vektorer? Ko-terminale vektorer er vektorer som deler samme endepunkt. Med andre ord, de har samme størrelse og retning, men deres utgangspunkt kan være forskjellige. Hva er sammenfallende setning? En sammenfallende dom er en dom som sones samtidig med en annen dom. Det betyr at den innsatte soner begge straffene samtidig, i stedet for etter hverandre.