Forløp

Når en trader går foran en handel, prøver de i hovedsak å skape en handel som vil finne sted i fremtiden. Dette kan gjøres av en rekke årsaker, men den vanligste er å prøve å utnytte en situasjon som ennå ikke er ferdig utviklet. For eksempel kan en trader gå før en handel for å … Les mer

Hva er det teoretiske hovedbeløpet?

Den nominelle hovedstolen er den underliggende verdien av et finansielt instrument. For eksempel er den nominelle hovedstolen til en obligasjon obligasjonens pålydende verdi. Den nominelle hovedstolen til en swap er den nominelle verdien av swap, som er den underliggende verdien av swapkontrakten. Hva betyr nominelt beløp? Nominelt beløp er pålydende verdi av et verdipapir, uten … Les mer