Hva er det teoretiske hovedbeløpet?

Den nominelle hovedstolen er den underliggende verdien av et finansielt instrument. For eksempel er den nominelle hovedstolen til en obligasjon obligasjonens pålydende verdi. Den nominelle hovedstolen til en swap er den nominelle verdien av swap, som er den underliggende verdien av swapkontrakten. Hva betyr nominelt beløp? Nominelt beløp er pålydende verdi av et verdipapir, uten … Les mer