Forløp

Når en trader går foran en handel, prøver de i hovedsak å skape en handel som vil finne sted i fremtiden. Dette kan gjøres av en rekke årsaker, men den vanligste er å prøve å utnytte en situasjon som ennå ikke er ferdig utviklet. For eksempel kan en trader gå før en handel for å … Les mer

kollektive forhandlinger

Kollektive forhandlinger er en prosess med forhandlinger mellom ansatte og arbeidsgivere, vanligvis utført av fagforeninger, for å fastsette lønn og andre ansettelsesvilkår. Hvem kan delta i kollektive forhandlinger? Kollektive forhandlinger er en prosess der arbeidstakere og arbeidsgivere forhandler om ansettelsesvilkårene, inkludert lønn, timer og arbeidsvilkår. Forhandlingsprosessen er styrt av føderale og statlige lover, som varierer … Les mer