Convenience Yield

Bekvemmelighetsavkastningen er forskjellen mellom den faktiske avkastningen til et verdipapir og den teoretiske avkastningen. Den faktiske avkastningen er avkastningen som en investor får fra å holde verdipapiret, mens den teoretiske avkastningen er avkastningen som en investor ville fått hvis verdipapiret ble holdt i et perfekt marked. Bekvemmelighetsrenten brukes ofte for å beskrive avkastningen til en … Les mer

Cash-and-Carry-Arbitrage Definisjon

Cash-and-carry-arbitrasje er en handelsstrategi som innebærer samtidig å kjøpe en eiendel og selge en fremtidig kontrakt på den eiendelen. Handelen inngås vanligvis når eiendelens pris er lav og futureskontraktens pris er høy, i håp om at eiendelens pris vil øke før futureskontrakten utløper, slik at traderen kan tjene på differansen. Strategien brukes ofte med råvarer, … Les mer