Hva er en markedsøkonomi og hvordan fungerer den?

En markedsøkonomi er et økonomisk system der varer og tjenester utveksles mellom kjøpere og selgere i et fritt marked, og prisene bestemmes av markedskrefter som tilbud og etterspørsel. Markedsøkonomier er typisk preget av privat eierskap til eiendom og bedrifter, og det frie markedet bestemmer prisene på varer og tjenester. I en markedsøkonomi står bedrifter og … Les mer

Kvantitative lettelser (QE)

Kvantitative lettelser (QE) er en pengepolitikk der en sentralbank kjøper statsobligasjoner eller andre finansielle eiendeler for å øke pengemengden og oppmuntre til utlån og investeringer. Målene med kvantitative lettelser er å senke renten, øke pengemengden og oppmuntre til utlån og investeringer. Tanken er at ved å gjøre det billigere å låne penger, vil bedrifter og … Les mer

M1 pengemengde: hvordan det fungerer og hvordan man beregner det

. Hvordan beregne M1 pengemengde Hva er de fire målene for pengemengde? M0: Fysisk valuta i omløp, pluss innskudd i sentralbank M1: M0 pluss brukskontoinnskudd M2: M1 pluss spare- og pengemarkedskontoinnskudd M3: M2 pluss store innskudd og institusjonelle pengemarkedsfond Hvordan måles pengemengden og hvorfor? Federal Reserve definerer pengemengden som valuta i omløp pluss reserver holdt … Les mer

Easy Money Definisjon

Den amerikanske sentralbanken definerer enkle penger som «en politikk med lave renter som brukes til å stimulere økonomisk vekst.» Når Fed implementerer enkel pengepolitikk, prøver den generelt å øke pengemengden og stimulere økonomisk aktivitet. Lave renter gjør det lettere for bedrifter å låne penger og utvide, og for forbrukere å finansiere store billettkjøp. Lette penger … Les mer

Definisjon av ekspansiv policy

Federal Reserves ekspansive pengepolitikk er utformet for å øke pengemengden i økonomien og oppmuntre til økonomisk vekst. Politikken innebærer vanligvis å senke renten og øke pengemengden gjennom kjøp av eiendeler og andre midler. Ekspansiv pengepolitikk gjennomføres vanligvis i perioder med økonomisk nedgang eller når inflasjonen er lav. Målet med politikken er å stimulere økonomisk vekst … Les mer

Regulation U

Regulation U er et sett med forskrifter utstedt av United States Federal Reserve Board som begrenser mengden kreditt som banker og andre långivere kan yte til investorer for kjøp eller bæring av «marginaksjer». Forskriften skal redusere risikoen knyttet til spekulativ handel i verdipapirmarkedene. Forskriften krever at långivere yter kreditt kun mot sikkerhet som hovedsakelig består … Les mer