sentralbank

En sentralbank er en institusjon som forvalter et lands pengemengde og renter. Det fungerer også som en utlåner av siste utvei til kommersielle banker og fungerer som en veileder for banksystemet. Federal Reserve System er sentralbanken i USA. Hvilken Federal Reserve Bank er F? Federal Reserve Bank of New York er F i Federal Reserve. … Les mer

Hva er gjeldssikkerhet?

Definisjon, typer og hvordan investere. Hva er en gjeldssikkerhet? Et gjeldspapir er en type investering som representerer et lån som er gitt av en enhet til en annen enhet. Gjeldspapirer utstedes vanligvis av selskaper og myndigheter for å skaffe midler til deres virksomhet. Det finnes ulike typer gjeldspapirer, som inkluderer obligasjoner, statskasseveksler og sertifikater. Gjeldspapirer … Les mer

Hva er et forhandlermarked?

I et forhandlermarked samler en megler en kjøper og en selger, men påtar seg ikke rollen som oppdragsgiver i transaksjonen. I stedet legger megleren ganske enkelt til rette for transaksjonen mellom kjøper og selger, og tar ingen risiko. Forhandlermarkedet er den vanligste typen marked for små investorer, da det gir dem tilgang til et bredt … Les mer