M1 pengemengde: hvordan det fungerer og hvordan man beregner det

. Hvordan beregne M1 pengemengde Hva er de fire målene for pengemengde? M0: Fysisk valuta i omløp, pluss innskudd i sentralbank M1: M0 pluss brukskontoinnskudd M2: M1 pluss spare- og pengemarkedskontoinnskudd M3: M2 pluss store innskudd og institusjonelle pengemarkedsfond Hvordan måles pengemengden og hvorfor? Federal Reserve definerer pengemengden som valuta i omløp pluss reserver holdt … Les mer

Er et Master Limited Partnership (MLP) virkelig en skattefri investering med lav risiko?

Er et Master Limited Partnership (MLP) ekte? Er MLP ETFer en god investering? Det finnes ikke noe definitivt svar på om MLP ETFer er gode investeringer. Noen markedsaktører ser på MLP-er som en aktivaklasse med potensial for høy avkastning og lav korrelasjon til andre aktivaklasser, mens andre ser på MLP-er som for risikable og volatile. … Les mer