Adjustment Bond Definition

En obligasjon som er utstedt av et aksjeselskap for å skaffe kapital til arbeidskapital eller andre formål. Utstederen bruker ofte inntektene fra salget av obligasjonene til å betale ned eksisterende gjeld. Justeringsobligasjoner utstedes vanligvis med en pålydende verdi på $1000 og har en løpetid på fem til ti år. Hva er de 5 egenskapene til … Les mer