Adjustment Bond Definition

En obligasjon som er utstedt av et aksjeselskap for å skaffe kapital til arbeidskapital eller andre formål. Utstederen bruker ofte inntektene fra salget av obligasjonene til å betale ned eksisterende gjeld. Justeringsobligasjoner utstedes vanligvis med en pålydende verdi på $1000 og har en løpetid på fem til ti år. Hva er de 5 egenskapene til … Les mer

Planned Amortization Class (PAC) transje

En PAC-transje er en type pantelånsforpliktelse (CMO) som brukes til å finansiere kjøp av boliglån. Kontantstrømmene fra boliglånene brukes til å betale renter og hovedstol på PAC-transjen. PAC-transjer er vanligvis de første som blir tilbakebetalt i en CMO-struktur. Hva er en PAC-struktur? En PAC-struktur er en type regnskapsstruktur der regnskapet til et selskap er organisert … Les mer

Hva er en felles administrator?

Vi viser til saken der selskapets forvaltningsorgan tilskrives en rekke administratorer som ikke utgjør et styre, det vil si som ikke bør vedta sine avgjørelser samlet, i henhold til stemmereglene som er tildelt etter avtale. med gjeldende regelverk i henhold til selskapstype, og spesifikasjonene i vedtektene. Imidlertid, når det gjelder flere administratorer, er det to … Les mer

Kategorier F