Short-Swing Profit Rule

Short-Swing Profit Rule er en forskrift i USA som forbyr bedriftsinsidere å tjene på kortsiktige handler i selskapets aksjer. Innsidere er definert som offiserer, styremedlemmer og hovedaksjonærer (som eier 10 % eller mer av selskapets aksjer). Regelen er utformet for å forhindre at innsidere utnytter deres innsideinformasjon til å tjene penger på aksjonærenes bekostning. Regelen … Les mer

Hvem er Stuart A

Miller? Stuart A. Miller er nåværende administrerende direktør i boligbyggeren Lennar Corporation. Han har vært i selskapet siden 1997 og overtok rollen som administrerende direktør i 2009. Under hans ledelse har Lennar blitt en av de største boligbyggerne i USA. Hvor mye tjener administrerende direktør i Lennar? I følge salary.com er medianlønnen for en administrerende … Les mer