Hvem er Stuart A

Miller? Stuart A. Miller er nåværende administrerende direktør i boligbyggeren Lennar Corporation. Han har vært i selskapet siden 1997 og overtok rollen som administrerende direktør i 2009. Under hans ledelse har Lennar blitt en av de største boligbyggerne i USA. Hvor mye tjener administrerende direktør i Lennar? I følge salary.com er medianlønnen for en administrerende direktør i Lennar Corporation $1 524 284 per år. Dette tallet er basert på 3 637 lønn innsendt av administrerende direktører i Lennar Corporation. Hvor mye er Stuart Miller verdt? Ifølge Forbes er Stuart Miller verdt anslagsvis 600 millioner dollar. Denne formuen ble tjent gjennom hans rolle som administrerende direktør i Lennar Corporation, en av de største boligbyggerne i USA. Miller har vært hos Lennar siden 1987, og under hans ledelse har selskapet blitt en stor aktør på boligmarkedet. I tillegg til sin rolle i Lennar, sitter Miller også i styret for KB Home og Lowe's Companies.

Hvordan startet Lennar? Lennar startet i 1954, da Leonard Miller og hans forretningspartner, Arnold Ross, kjøpte et lite boligbyggefirma i Miami, Florida. Selskapet vokste raskt, og på begynnelsen av 1960-tallet var Lennar en av de største husbyggerne i USA. På 1970-tallet diversifiserte Lennar seg til andre virksomheter, inkludert finans, forsikring og eiendomsutvikling. I dag er Lennar en av de største boligbyggerne i USA, med virksomhet i dusinvis av stater. Selskapet er også en ledende produsent av flerfamilieboliger, og Lennar Multifamily-divisjon er en av de største utviklerne og operatørene av leilighetssamfunn i USA.

Hvem grunnla Lennar?

Lennar ble grunnlagt i Miami, Florida i 1954 av Leonard Miller. Selskapet startet som en boligbygger og utvidet seg etter hvert til andre eiendomsrelaterte virksomheter, som boliglånsfinansiering, eiendomsforvaltning og eiendomsforsikring.

I dag er Lennar en av de største boligbyggerne i USA, med virksomhet i dusinvis av markeder over hele landet. Selskapet er børsnotert på New York Stock Exchange, og dets nåværende administrerende direktør er Stuart Miller (sønn av Leonard Miller).