arbeidsbillett

En arbeidsbillett er et dokument som autoriserer en arbeider til å utføre en bestemt jobb eller oppgave. Det er vanligvis utstedt av en veileder eller leder, og det kan spesifisere detaljene for jobben, for eksempel plassering, tid, materialer og utstyr som trengs. Arbeidsbilletter kan også brukes til å spore fremdriften til en jobb, og de … Les mer

Hva er Business Intelligence (BI)?

Typer, fordeler og eksempler. Hva er Business Intelligence (BI)? BI refererer til teknologiene, applikasjonene og prosessene som brukes til å samle inn, integrere, analysere og presentere forretningsinformasjon. BI kan hjelpe organisasjoner til å ta bedre beslutninger, forbedre operasjonell effektivitet og få et konkurransefortrinn. Hva er fordelene med intelligens? Det er mange fordeler med intelligens, spesielt … Les mer

kredittverdighet

Kredittverdighet er et begrep som brukes av långivere for å beskrive en låntakers kreditthistorie og sannsynlighet for å betale tilbake en gjeld. En låntakers kredittverdighet bestemmes av deres kredittscore, som er en numerisk representasjon av kreditthistorien. Jo høyere en låntakers kredittscore, jo mer kredittverdige anses de for å være. Långivere bruker kredittverdighet som en måte … Les mer