Hva er en luksusskatt?

En luksusavgift er en skatt som legges på varer som anses å være luksusvarer. Varene som er underlagt luksusskatt varierer fra land til land, men inkluderer vanligvis gjenstander som smykker, pelsverk og dyre biler. Luksusavgiften pålegges vanligvis til en høyere sats enn standard omsetningsavgift, og blir ofte sett på som en måte å fraråde folk … Les mer

Overføringsskatt Definisjon

En overføringsskatt er en skatt som pålegges ved overføring av eiendomsrett til eiendom. Skatten er basert på verdien av eiendommen som overdras. Hvilket dokument overfører eiendom til kjøperquizlet? Svaret på dette spørsmålet avhenger av jurisdiksjonen der eiendommen ligger. I de fleste jurisdiksjoner er dokumentet som overfører eiendom til kjøperen skjøtet. Skjøtet må undertegnes av selger … Les mer

Hva er en særavgift?

Hvordan virker det? Hva er noen eksempler? Hva er en særavgift? Avgifter er avgifter som pålegges ved salg eller produksjon av visse varer. De pålegges vanligvis varer med høye sosiale eller helsemessige kostnader, for eksempel alkohol, sigaretter og bensin. Hvordan fungerer særavgifter? Avgifter pålegges vanligvis på produksjons- eller salgsstedet. For eksempel kan en produsent bli … Les mer

Definisjon av tilleggsavgift

En tilleggsavgift er en tilleggsavgift som belastes på toppen av ordinær pris på et produkt eller en tjeneste. Tillegget legges vanligvis til for å dekke kostnadene for en spesifikk utgift, for eksempel frakt eller håndtering. Tilleggsavgifter er en vanlig praksis i mange virksomheter, og blir vanligvis opplyst til kunden før kjøpet foretas. Hva er materialtillegg? … Les mer

Definisjon av skattepreferanseelement

En skattepreferansepost er en inntekts- eller fradragspost som gir en skattyter en skattemessig fortrinnsrett. De vanligste skattepreferansepostene er fradrag for visse utgifter, for eksempel boliglånsrenter og statlige og lokale skatter. Kan du skille en AMT-preferanse fra en AMT-justering? En AMT-preferanse er en vare som legges inn igjen ved beregning av Alternativ Minimum Taxable Income (AMTI). … Les mer

Hva er en lokal skatt?

En lokal skatt er en skatt som pålegges av lokale myndigheter, for eksempel en by, et fylke eller en skolekrets. Skatten kan pålegges eiendom, inntekt, salg eller et annet grunnlag. Lokale skatter brukes til å finansiere lokale myndigheters tjenester som politi og brannvern, skoler og parker. Hva er inkludert i statlige og lokale skatter? Statlige … Les mer