Hva er et kvartal i virksomhet?

Et kvartal i virksomhet refererer til en tremånedersperiode innenfor et selskaps regnskapsår. Denne tidsrammen brukes til finansiell rapportering og budsjettering. Hvordan er forretningskvarterene delt inn? Forretningskvartalet er generelt delt inn i tre måneder. Noen virksomheter opererer imidlertid etter en fire-måneders plan, med kvartaler som slutter på den siste dagen i den fjerde måneden. Årets første … Les mer

Definisjon av tilleggsavgift

En tilleggsavgift er en tilleggsavgift som belastes på toppen av ordinær pris på et produkt eller en tjeneste. Tillegget legges vanligvis til for å dekke kostnadene for en spesifikk utgift, for eksempel frakt eller håndtering. Tilleggsavgifter er en vanlig praksis i mange virksomheter, og blir vanligvis opplyst til kunden før kjøpet foretas. Hva er materialtillegg? … Les mer