Definisjon av skattepreferanseelement

En skattepreferansepost er en inntekts- eller fradragspost som gir en skattyter en skattemessig fortrinnsrett. De vanligste skattepreferansepostene er fradrag for visse utgifter, for eksempel boliglånsrenter og statlige og lokale skatter. Kan du skille en AMT-preferanse fra en AMT-justering? En AMT-preferanse er en vare som legges inn igjen ved beregning av Alternativ Minimum Taxable Income (AMTI). … Les mer

Likviditetsfelle: Definisjon, årsaker og eksempler

Hva er en likviditetsfelle? En likviditetsfelle er når folk holder på kontanter fordi de tror at det vil være verdt mer i fremtiden. Dette kan skje av en rekke årsaker, men skjer vanligvis når det er høy inflasjon eller når økonomien er i en resesjon. Hva er likviditet med eksempel? Når Federal Reserve implementerer pengepolitikk, … Les mer