Bullet

Et skuddlån er en type lån der låntakeren betaler kun på renten i en bestemt periode. Ved slutten av låneperioden betaler låntaker ned hele hovedstolen på lånet i ett engangsbeløp. Bullet lån brukes vanligvis til kortsiktige finansieringsbehov, for eksempel finansiering av en virksomhetsutvidelse. Hvordan beregnes punktbetalinger? Bullet betalinger beregnes som summen av alle gjenværende betalinger på et lån, inkludert renter og prinsipp. Hva kalles løpetiden på et lån? Lånets løpetid er hvor lang tid en låntaker har på å betale tilbake lånet. Løpetiden kan være alt fra noen måneder til flere år, avhengig av type lån.

Hva er et 360 180 lån? Et 360/180 lån er en type lån der låntakeren har 360 dager på seg til å betale tilbake hele lånet, og 180 av disse dagene må være sammenhengende. Denne typen lån brukes vanligvis til kortsiktige finansieringsbehov, for eksempel brolån eller andre typer lån som er nødvendige for en begrenset tidsperiode. Hva betyr kule ved forfall? Kule ved forfall betyr at hele lånesaldoen forfaller i sin helhet på forfallsdatoen. Dette i motsetning til et lån med periodiske innbetalinger, hvor saldoen betales ned over tid. Hvilken av følgende er en kulebinding? En bullet obligasjon er en type obligasjon som tilbakebetales i et enkelt engangsbeløp på slutten av obligasjonens løpetid.