Blue Sheets

Begrepet "Blue Sheets" brukes for å referere til skjemaet BD, som er skjemaet som megler-forhandlere må sende inn til SEC for å registrere seg hos SEC. Skjemaet BD inneholder informasjon om megler-forhandlerens virksomhet, inkludert dens økonomiske tilstand, forretningsmodell og navnene på oppdragsgiverne.

Hva rapporterer CAIS?

The Canadian Securities Administrators (CSA) er en organisasjon av Canadas provinsielle og territorielle verdipapirregulatorer som har som mål å forbedre, koordinere og harmonisere reguleringen av de kanadiske kapitalmarkedene.

CSA fører tilsyn med reguleringen av verdipapirindustrien i Canada. Dette inkluderer børser, investeringsforhandlere, verdipapirfond og andre bransjeaktører. CSA gir også regulatorisk tilsyn med handel med verdipapirer på kanadiske markeder.

CSA er ikke en statlig organisasjon, men snarere et samarbeidsprosjekt mellom verdipapirtilsynsmyndighetene i Canadas tretten provinser og territorier.

CSA publiserer en månedlig rapport kalt "Canadian Securities Transactions Report" (CSTR). Denne rapporten gir informasjon om volumet og verdien av verdipapirtransaksjoner som har funnet sted i Canada. Rapporten brukes av bransjedeltakere for å vurdere markedsaktivitet og trender. Hvordan tjener en megler penger? En megler tjener penger ved å kreve en provisjon for hver handel som utføres. Provisjonen er en prosentandel av handelsverdien, og betales av den som starter handelen. For eksempel, hvis en trader kjøper aksjer verdt 1000 dollar og provisjonen er 1 %, vil megleren motta 10 dollar for å utføre handelen.

Hva er et finra blått ark?

Et "finra blue sheet" er en rapport som er arkivert til Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) som inneholder informasjon om et bestemt verdipapir som har blitt handlet. Rapporten inneholder informasjon som datoen for handelen, prisen på verdipapiret, antall aksjer som ble omsatt, og megler-forhandleren som utførte handelen.

Hva er en 606-rapport? En 606-rapport er en rapport som er arkivert til Securities and Exchange Commission (SEC) som inneholder informasjon om det reelle eierskapet til et selskaps verdipapirer. Rapporten må innleveres av enhver person eller enhet som med fordel eier mer enn 5 % av selskapets verdipapirer. Rapporten skal inneholde opplysninger om den reelle rettighetshavers navn, adresse og antall aksjer i selskapets verdipapirer som de reelt eier.

Hvorfor belastet Fidelity meg 50 USD i provisjon?

Provisjonen på 50 USD som Fidelity belastet deg, skyldes mest sannsynlig SECs regel 605, som krever at firmaer gir kundene deres viss informasjon om kvaliteten på ordreutførelsen. Denne regelen ble satt på plass for å beskytte investorer mot å bli belastet med skjulte, urettferdige gebyrer av megleren deres.

Fidelity er pålagt å gjøre tilgjengelig for sine kunder informasjon om deres ordreutførelseskvalitet på månedlig basis. Informasjonen skal inkludere kundens ordreutførelsespris, markedsforholdene på ordretidspunktet, og en sammenligning av kundens ordreutførelsespris med gjeldende markedspris.

For å overholde denne regelen krever Fidelity en provisjon på 50 USD på alle handler. Denne avgiften brukes til å dekke kostnadene ved å gi den nødvendige informasjonen til kundene.