Bureau of Economic Analysis (BEA)

Bureau of Economic Analysis (BEA) er en avdeling av USAs handelsdepartement som produserer økonomiske data for den amerikanske regjeringen. BEAs oppdrag er å "fremme en bedre forståelse av den amerikanske økonomien ved å gi de mest tidsriktige, relevante og nøyaktige økonomiske dataene i et objektivt og nyttig format."

BEA produserer et bredt spekter av økonomiske data, inkludert data om bruttonasjonalprodukt (BNP), personlige inntekts- og forbruksdata og data om internasjonal handel og investeringer. BEA produserer også økonomiske prognoser og analyser av trender i amerikansk økonomi.

HVEM beregner BNP?

BNP beregnes av Bureau of Economic Analysis (BEA) som er en del av det amerikanske handelsdepartementet. BEA produserer flere forskjellige mål på BNP, som alle er basert på konseptet om utgifter til de fire hovedkomponentene i økonomien: husholdninger, bedrifter, myndigheter og nettoeksport.

Er BEA-undersøkelser obligatoriske?

Det er ingen juridisk mandat som krever at virksomheter deltar i BEA-undersøkelser, men BEA er avhengig av samarbeid fra virksomheter for å gi den nødvendige informasjonen for å produsere sin økonomiske statistikk. BEA kan kontakte bedrifter direkte for å be om informasjon for spesifikke undersøkelser. Hva betyr navnet BEA? Navnet "BEA" står for Bureau of Economic Analysis. Dette byrået er ansvarlig for å produsere økonomiske data og analyser for USAs regjering.

Hvem legger ut BNP-rapporten?

I USA er Bureau of Economic Analysis (BEA) ved Department of Commerce ansvarlig for å legge ut BNP-rapporten. BEA utgir rapporten på kvartalsbasis, med hver rapport som dekker forrige kvartal. For eksempel dekker rapporten som ble utgitt i juli perioden fra april til juni.

Rapporten utgis vanligvis omtrent en måned etter slutten av kvartalet den dekker. Så juli-rapporten vil bli utgitt rundt august.

Rapporten utgis i tre trinn. "Forhåndsestimatet" utgis først, etterfulgt av det "foreløpige" anslaget, og til slutt det "endelige" anslaget. Forhånds- og foreløpige estimater er basert på begrensede data og kan endres. Det endelige anslaget er basert på mer fullstendige data og regnes som det endelige BNP-tallet.

Hva er BEAs hovedfunksjon?

BEAs hovedtrekk er at det er den primære kilden til økonomiske data for den amerikanske regjeringen. BEA produserer et bredt spekter av økonomiske data, inkludert data om bruttonasjonalprodukt (BNP), personlig inntekt og utgifter, og internasjonal handel. BEA produserer også økonomiske prognoser og analyser av nåværende og tidligere økonomiske forhold.