Big Bath

The Big Bath er et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der et selskap tar en stor engangsbelastning på inntjeningen for å "rydde opp" i regnskapet. Denne kostnaden tas vanligvis for å avskrive dårlige investeringer eller for å justere for endringer i regnskapsregler. The Big Bath brukes ofte som en måte å få et selskaps regnskap til å se bedre ut i fremtiden, ved å få inneværende års resultater til å se dårligere ut i sammenligning.

Hva er kostnader for store baderestruktureringer?

Store baderestruktureringskostnader er de som er knyttet til organisatorisk omstrukturering som registreres på en gang, i stedet for å bli spredt over tid. Denne typen avgifter er ofte forbundet med virksomheter som er i betydelige endringer, for eksempel nedbemanning eller flytting. Ved å ta belastningen på en gang, kan bedrifter minimere innvirkningen på regnskapet. Når goodwill dør kalles dette? Hvis et selskaps goodwillverdi synker, kalles dette «nedskrivning». Når goodwill er nedskrevet, kan den ikke gjenvinnes.

Hvorfor kalles det å ta et bad? Det er noen forskjellige teorier om opprinnelsen til uttrykket "å ta et bad." En teori er at uttrykket kommer fra praksisen med gamle romerske soldater som bader i offentlige bad. En annen teori er at uttrykket kommer fra praksisen med middelalderske europeiske riddere som bader i badekar fylt med varmt vann. Uansett opprinnelsen til uttrykket, brukes det nå til å beskrive handlingen med å tape en stor sum penger på kort tid.

Hva er forskjellen mellom bade og bade?

De to ordene har ulik opprinnelse, og har dermed ulik betydning. "Bathe" kommer fra det gamle engelske ordet "bæð", som betyr "bad, badeplass". "Bath" kommer fra det latinske ordet "bathus", som betyr "dyp".

Så, "bade" refererte opprinnelig til handlingen å bade, mens "bade" refererte til et sted man kunne bade. Over tid har betydningen av "bad" endret seg til også å referere til handlingen å bade, men det er fortsatt en subtil forskjell i bruken.

Vanligvis brukes "bade" for å beskrive handlingen med å vaske kroppen, mens "bade" kan brukes til å beskrive både handlingen med å vaske kroppen og handlingen med å bløtlegge i en balje med vann.

Her er noen eksempelsetninger:

Jeg må bade før vi går ut.

Jeg skal ta meg et bad.

Hva er inntektsutjevning?

Inntjeningsutjevning er praksisen med å administrere inntektene slik at de er mer forutsigbare og mindre volatile. Dette kan gjøres ved å bruke periodiseringer, som er regnskapsposter som justerer tidspunktet for når inntekter og kostnader regnskapsføres. For eksempel kan et selskap bruke periodiseringer for å innregne inntekter når de er opptjent, i stedet for når kontantene mottas. Denne utjevningsteknikken kan få et selskaps inntjening til å virke mer stabil og mindre volatil.