Best-Interest Contract Exemption (BICE)

Best-Interest Contract Exemption (BICE) er et regulatorisk unntak som tillater finansinstitusjoner å motta visse typer kompensasjon når de gir investeringsrådgivning til privatkunder, forutsatt at institusjonen overholder visse betingelser utformet for å beskytte kundens beste.

Betingelsene pålagt av BICE inkluderer følgende:

Finansinstitusjonen må inngå en skriftlig kontrakt med kunden som spesifiserer vilkårene for forholdet og investeringsrådene som skal gis;

Finansinstitusjonen må opplyse om alle vesentlige interessekonflikter;

Finansinstitusjonen må forplikte seg til å handle i kundens beste interesse;

Finansinstitusjonen må gi kunden regelmessige oppdateringer om statusen til kontoen deres;

Finansinstitusjonen må føre oversikt over all investeringsrådgivning gitt til kunden; og

Finansinstitusjonen må underkaste seg periodiske revisjoner av en uavhengig tredjepart.

BICE ble introdusert som en del av Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act av 2010, og den er for tiden gjeldende for investeringsrådgivere som er registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC).

Hva er BICE for forsikring?

BICE står for Beneficiary Inducement Compliance Exception. Det er et unntak fra den føderale Anti-Kickback Statute som tillater visse økonomiske ordninger mellom forsikringsselskaper og begunstigede.

BICE-unntaket gjelder for tre spesifikke typer ordninger:

1. Ordninger der forsikringsselskapet gir en direkte økonomisk fordel til begunstiget i bytte for mottakerens forsikringsvirksomhet;

2. Ordninger der forsikringsselskapet gir en direkte økonomisk fordel til en tredjepart i bytte mot henvisning av mottakerens forsikringsvirksomhet; og

3. Ordninger der forsikringsselskapet gir en direkte økonomisk fordel til en tredjepart i bytte mot at tredjeparten godtar å markedsføre forsikringsselskapets produkter til begunstigede.

BICE-unntaket gjelder ikke for ordninger der forsikringsselskapet gir indirekte fordeler til begunstigede, for eksempel rabatter på premier eller cashback-belønninger.

BICE-unntaket er viktig fordi det tillater forsikringsselskaper å tilby visse økonomiske insentiver til begunstigede uten å bryte den føderale Anti-Kickback-vedtekten. Dette unntaket bidrar til å sikre at begunstigede kan få best mulig dekning ved å oppmuntre dem til å lete etter forsikring.

Hva er minimums selvrisiko i forsikring?

Minste selvrisiko i forsikring er beløpet som forsikringstaker må betale av egen lomme før forsikringsselskapet begynner å betale for eventuelle skader eller tap. Dette beløpet er vanligvis satt av forsikringsselskapet og vil variere avhengig av type forsikring og dekningsnivået.

Hva skjedde med tillitsregelen?

Fortroenderegelen, som skulle tre i kraft i april 2017, ville ha pålagt finansielle rådgivere å handle i kundenes beste interesse når de ga råd om pensjonskontoer. I mars 2017 utstedte imidlertid Arbeidsdepartementet (DOL) en endelig regel som forsinket implementeringen av tillitsregelen med 18 måneder. Så, i juni 2017, utstedte DOL et forslag om å forsinke implementeringen av regelen med ytterligere 60 dager. DOL har uttalt at den fortsatt er forpliktet til å implementere tillitsregelen, men den har ikke gitt en tidslinje for når det kan skje.

Hva er de fire forpliktelsene som megler-forhandlere må overholde under reguleringens beste interesse?

De fire forpliktelsene som megler-forhandlere må overholde i henhold til reguleringens beste interesse er som følger:

1. Oppgi vesentlig informasjon om anbefalingen.

2. Gi kun anbefalinger som er i kundens beste interesse.

3. Utvis rimelig forsiktighet når du gir anbefalinger.

4. Overhold kundespesifikke egnethetskrav når du gir anbefalinger.

Hva betyr subrogasjon?

Subrogasjon er prosessen der et forsikringsselskap søker å inndrive beløpet det har utbetalt på et krav fra den ansvarlige for tapet. I de fleste tilfeller vil forsikringsselskapet ha en avtalefestet inntredelsesrett mot den som er ansvarlig for tapet. Denne retten er vanligvis angitt i forsikringen.