Best-Interest Contract Exemption (BICE)

Best-Interest Contract Exemption (BICE) er et regulatorisk unntak som tillater finansinstitusjoner å motta visse typer kompensasjon når de gir investeringsrådgivning til privatkunder, forutsatt at institusjonen overholder visse betingelser utformet for å beskytte kundens beste. Betingelsene pålagt av BICE inkluderer følgende: Finansinstitusjonen må inngå en skriftlig kontrakt med kunden som spesifiserer vilkårene for forholdet og investeringsrådene … Les mer