Vetting-prosessen definert

Vettingprosessen er prosessen med å undersøke og vurdere egnetheten til en potensiell ansatt eller entreprenør. Formålet med undersøkelsesprosessen er å sikre at personen som vurderes for jobben er ærlig, pålitelig og kompetent, og at de ikke utgjør en risiko for selskapet eller dets ansatte. Vettingprosessen innebærer vanligvis å gjennomføre en bakgrunnssjekk, som kan omfatte kontroll … Les mer

Sjekkbok

Et sjekkhefte er en liten bok som inneholder blanke sjekker og et register for registrering av personlige transaksjoner. Et sjekkhefte brukes til å skrive sjekker for betaling av ulike typer regninger og til andre formål. Hva er CRR og SLR? CRR (cash reserve ratio) er prosentandelen av innskudd som banker er pålagt å beholde hos … Les mer