Sjekkbok

Et sjekkhefte er en liten bok som inneholder blanke sjekker og et register for registrering av personlige transaksjoner. Et sjekkhefte brukes til å skrive sjekker for betaling av ulike typer regninger og til andre formål.

Hva er CRR og SLR?

CRR (cash reserve ratio) er prosentandelen av innskudd som banker er pålagt å beholde hos RBI (Reserve Bank of India) som kontanter.

SLR (lovfestet likviditetsforhold) er prosentandelen av innskudd som bankene er pålagt å opprettholde i form av gull, statspapirer eller andre godkjente verdipapirer. Betraktes brukskonto som en eiendel? Ja, brukskontoer regnes som eiendeler. Sjekkkontoer er vanligvis klassifisert som kontanter eller kontantekvivalenter på et selskaps balanse fordi de lett kan konverteres til kontanter. Hvilken type bankkonto kan tilbys med sjekker? En brukskonto er en type bankkonto som lar kunder skrive sjekker mot kontosaldoene sine. Brukskontoer tjener vanligvis renter, og kan tilby andre funksjoner som minibanktilgang og debetkort.

Hvor mange typer brukskontoer finnes det? Det er tre typer brukskontoer: personlig kontroll, forretningssjekking og studentsjekking. Hver type konto har forskjellige funksjoner og fordeler som imøtekommer behovene til kontoinnehaveren. For eksempel har personlige brukskontoer vanligvis lavere gebyrer og færre krav enn forretnings- eller studentkontoer.

Hva er de 4 typene brukskontoer?

De fire typene brukskontoer er personlige brukskontoer, forretningskontoer, studentsjekkkontoer og felles brukskontoer.

Personlige brukskontoer er laget for personer som ønsker å administrere sin egen økonomi. Forretningskontoer er laget for bedrifter i alle størrelser. Studentsjekkkontoer er laget for studenter som ønsker å administrere økonomien sin. Felles brukskontoer er laget for to eller flere personer som ønsker å administrere sin økonomi sammen.