Hva er et normalt kursutstederbud (NCIB)?

Et normalkursutstederbud (NCIB) er en prosess der et offentlig selskap kan kjøpe sine egne utestående aksjer i det åpne markedet, for å redusere antall utestående aksjer. Selskapet må innhente godkjenning fra sine aksjonærer før det gjennomføres en NCIB. NCIB-er brukes vanligvis når et selskaps aksjekurs har falt kraftig, noe som gjør det til et attraktivt … Les mer

Dishonor Definisjon

Dishonor-definisjonen er den juridiske definisjonen av hva det vil si å bli vanæret. Denne definisjonen er viktig fordi den bestemmer hvilke handlinger som kan iverksettes mot noen som er vanæret. Dishonor-definisjonen angir også konsekvensene av å bli vanæret. Hva betyr det når du vanærer noen? Når du vanærer noen, får du dem til å miste … Les mer