Value Network

Et verdinettverk er en forretningsmodell som beskriver arkitekturen for interaksjonene mellom organisasjoner som skaper og utveksler verdier. Det er også et sosialt nettverk av mennesker og organisasjoner som er forbundet med et sett med relasjoner og interaksjoner. Et verdinettverk er en måte å tenke på relasjonene mellom organisasjoner som skaper og utveksler verdier. Det er … Les mer

Tittelbind

En tittelperm er et dokument som beviser at personen som er navngitt i dokumentet har tittelen til et stykke eiendom. Dokumentet er signert av hjemmelshaver og et vitne, og det er datert. Tittelpermen inkluderer også navnet på eiendommen, adressen, den juridiske beskrivelsen og navnene på partene som er involvert i transaksjonen. Hva er forskjellen mellom … Les mer