Forskuddsrente

Forskuddsrenten er prosentandelen av lånebeløpet som utlåner er villig til å forskuttere til låntaker. Forskuddsrenten er basert på verdien av sikkerheten og kredittverdigheten til låntakeren. Hva er et skuddlån? Et skuddlån er en type lån hvor låntaker kun betaler renten på lånet i en viss periode, hvoretter hele lånebeløpet forfaller. Denne typen lån kan være … Les mer

Hva betyr åpenhet?

Åpenhet er et begrep som brukes for å beskrive synligheten eller tilgjengeligheten til informasjon. I næringslivet brukes åpenhet ofte for å beskrive utlevering av informasjon mellom selskaper og deres aksjonærer. For eksempel kan et selskap bli pålagt å gi aksjonærer informasjon om dets økonomiske resultater, forretningsaktiviteter og styringspraksis. Målet med åpenhet er å fremme ansvarlighet … Les mer