Auditing Standards Board (ASB) Definisjon

Auditing Standards Board (ASB) er organet til American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) som etablerer revisjons- og attestasjonsstandarder for CPA-er i USA. ASBs oppgave er å tjene allmennheten ved å stille høye krav til revisorer og ved å gi veiledning til profesjonen. Hva er revisjonshandlinger? Revisjonshandlinger er de spesifikke handlingene som en revisor utfører … Les mer

Kategorier CPA

Uniform distribusjon

Ensartet fordeling er en type sannsynlighetsfordeling der alle utfall er like sannsynlige. En enhetlig fordeling er ofte definert på et kontinuerlig intervall, noe som betyr at sannsynligheten for at ethvert utfall faller innenfor et visst område er den samme. Hvordan skriver du en enhetlig fordeling? En enhetlig fordeling er en fordeling der alle verdier har … Les mer

Reading Into Quid Pro Quo

Quid pro quo er en latinsk setning som betyr «noe for noe.» I næringslivet refererer quid pro quo til utveksling av varer eller tjenester for andre varer eller tjenester av samme verdi. For eksempel kan et selskap tilby rabatt til kunder som kjøper en viss mengde produkt. I dette tilfellet tilbyr selskapet en quid pro … Les mer