Hvordan aktive partnere fungerer

Begrepet «Hvordan aktive partnere fungerer» refererer til måten forretningspartnere jobber sammen for å fullføre oppgaver og mål. Dette begrepet brukes ofte i sammenheng med et forretningspartnerskap, da det beskriver hvordan partnerne samarbeider for å fullføre oppgavene og målene som er fastsatt i partnerskapsavtalen. Hva er de tre typene partnerskap? De tre typene partnerskap er generelle … Les mer

Hvordan EBITA hjelper investorer med å evaluere bedriftens ytelse

EBITA, eller resultat før renter, skatter og amortisering, er en finansiell beregning som hjelper investorer med å evaluere et selskaps ytelse. EBITA ekskluderer elementer som kan påvirkes av et selskaps kapitalstruktur eller skattestatus, noe som gjør det til et mer nøyaktig mål på driftslønnsomhet. EBITA beregnes ved å legge tilbake rentekostnad, inntektsskatt og amortiseringskostnad til … Les mer