Uforsikringsbar risiko

En risiko som ikke kan dekkes av forsikring. Dette kan skyldes at risikoen er for stor, eller at forsikringsselskapet ikke vil dekke den. Selskapet kan måtte selvforsikre, noe som betyr å sette av penger for å dekke risikoen. Hva er prinsippet om forsikringsbar risiko? Prinsippet om forsikringsbar risiko er at et selskap kun skal kjøpe … Les mer

Active Management Definisjon

Aktiv porteføljeforvaltning er en strategi der en investor søker å utkonkurrere en referanseindeks ved å ta aktive beslutninger om hvilke verdipapirer som skal kjøpes og selges. En aktiv forvalter vil typisk ha et stort team av analytikere og forskere som hele tiden overvåker markedet og gir anbefalinger om hvilke verdipapirer som skal kjøpes og selges. … Les mer

Brukeravgift

En brukeravgift er en avgift som vurderes av en bedrift for bruk av produktene eller tjenestene. Gebyret vurderes vanligvis per bruk, og kan være basert på brukstidspunkt, bruksmengde eller type bruk. Brukeravgifter vurderes generelt for å dekke kostnadene ved å levere produktet eller tjenesten, og kan brukes til å generere inntekter for virksomheten. Brukeravgifter er … Les mer