Porteføljevarians: Definisjon, formel, beregning og eksempel

Porteføljevarians Definisjon: Porteføljevarians er et mål på spredningen av avkastning for en portefølje av investeringer. Jo høyere porteføljeavvik, desto større risiko er forbundet med porteføljen. Formel: Porteføljeavvik beregnes som summen av variasjonene til de individuelle investeringsavkastningene, vektet med brøkdelen av porteføljen som er investert i hvert verdipapir. Beregning: For å beregne porteføljeavvik, beregner du først … Les mer