SEC Form 40-F

SEC Form 40-F er et skjema som må arkiveres til Securities and Exchange Commission (SEC) av ethvert utenlandsk selskap som ønsker å notere sine verdipapirer på en amerikansk børs. Skjemaet ligner på skjemaet 10-K som innenlandske selskaper må sende inn, men inneholder tilleggsinformasjon om selskapets drift og økonomi. Hva brukes SEC Form 8-K til? SEC … Les mer

Hva er skalping?

Skalperer en teknikk av handel preget av å være en veldig kortsiktig operasjon. Faktisk er det vanligvis operasjoner som varer noen minutter. I utgangspunktet består den av å oppnå en rask prisbevegelse motivert av en endring i trenden eller av nedbrytningen av en støtte eller motstand. Det avhenger av målet eller innflytelse (Stoppe). Generelt snakker … Les mer

Kategorier S