Innsidesalg

Begrepet «innsidesalg» refererer til prosessen med å selge produkter eller tjenester over telefon eller internett, i motsetning til ansikt til ansikt. Denne typen salg brukes ofte av små bedrifter som ikke har ressurser til å støtte en stor salgsstyrke. Innsidesalg kan være en svært effektiv måte å nå kunder på, siden det lar bedrifter målrette … Les mer

Hva er en Credit Default Swap (CDS)?

En credit default swap (CDS) er en finansiell kontrakt som gjør det mulig for kjøperen å beskytte seg mot risikoen for mislighold på et gjeldsinstrument, vanligvis en obligasjon. Kjøperen betaler en premie til selgeren i bytte for denne beskyttelsen, og hvis det underliggende instrumentet misligholder, betaler selgeren til kjøperen instrumentets pålydende verdi. CDS-kontrakter brukes vanligvis … Les mer