Hva er en Credit Default Swap (CDS)?

En credit default swap (CDS) er en finansiell kontrakt som gjør det mulig for kjøperen å beskytte seg mot risikoen for mislighold på et gjeldsinstrument, vanligvis en obligasjon. Kjøperen betaler en premie til selgeren i bytte for denne beskyttelsen, og hvis det underliggende instrumentet misligholder, betaler selgeren til kjøperen instrumentets pålydende verdi. CDS-kontrakter brukes vanligvis … Les mer