Forstå mellomprodukter

I mikroøkonomi er en mellomvare eller halvfabrikata en vare som brukes som input til produksjon av en annen vare. Et firma kan bruke mellomprodukter enten i produksjonen av en sluttvare eller i produksjonen av en annen mellomvare. I makroøkonomi er et mellomgode et gode som brukes i produksjon av sluttvarer og tjenester. Begrepet brukes for … Les mer

EBITDA-til-rentedekningsforhold

EBITDA til rentedekningsgrad er et finansielt forhold som måler et selskaps evne til å betale sine rentekostnader på utestående gjeld. Forholdet beregnes ved å dele et selskaps resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering (EBITDA) med dets rentekostnader. Et selskap med høy EBITDA i forhold til rentedekningsgrad anses å være økonomisk sunt, da det har … Les mer