Forstå bekreftede remburser

Et bekreftet remburs er en type remburs som gir et ekstra beskyttelsesnivå for mottakeren. I et bekreftet remburs samtykker den utstedende banken til å betale mottakeren selv om den opprinnelige kontoinnehaveren misligholder sine forpliktelser. Denne typen remburs brukes ofte i internasjonale handelstransaksjoner, hvor det er større risiko for at den opprinnelige kontoinnehaveren ikke kan betale. … Les mer

Hvordan skrive et verdiforslag: med eksempler

Verdiforslag: Hvordan skrive det med eksempler Hva er verdiforslaget forklar med eksempler? Verdiforslaget er den unike fordelen eller kombinasjonen av fordeler som et selskap tilbyr sine kunder. Det er grunnen til at kunder velger å gjøre forretninger med et bestemt selskap fremfor konkurrentene. For eksempel kan et selskap ha et lavkosttilbud som tilbyr sine produkter … Les mer