Forstå aksjonærverdi

Aksjonærverdi er verdien av et selskap slik det oppfattes av dets aksjonærer. Den bestemmes av markedsverdien av selskapets aksjer. Aksjonærverdien kan økes ved å forbedre selskapets lønnsomhet, øke aksjekursen eller betale utbytte til aksjonærene. Det finnes en rekke måter å øke aksjonærverdien på. Det ene er å forbedre selskapets lønnsomhet. Dette kan gjøres ved å … Les mer

Gjenforsikring: Forsikring for forsikringsselskaper

Gjenforsikring: Forsikring for forsikringsselskaper Hvorfor bruker forsikringsselskaper gjenforsikring? Det er flere grunner til at forsikringsselskaper bruker reassuranse. En grunn er å beskytte seg mot den økonomiske ruinen som kan oppstå dersom de måtte betale ut et stort antall krav på en gang. Dette er kjent som katastrofebeskyttelse. En annen grunn er å styre sin egen … Les mer

Hva er underskuddet?

Betydningen av underskudd er situasjonen som oppstår når det er mangel på noe nødvendig. På det økonomiske området forstås det som et underskudd når utgiftene er høyere enn inntekten, med tilsvarende mangel på penger. Begrepet underskudd er hovedsakelig knyttet til staters og bedrifts kommersielle verden, men det er mange slags underskudd. Underskuddet oppstår når balansere … Les mer

Kategorier U