Levered Free Cash Flow (LFCF)

Levered free cash flow (LFCF) er et mål på et selskaps evne til å generere kontantstrøm som er tilgjengelig for aksjonærene etter å ha redegjort for gjeldsforpliktelsene. Tallet for fri kontantstrøm beregnes ved å ta et selskaps driftskontantstrøm og trekke ut dets kapitalutgifter og rentebetalinger. Dette tallet representerer mengden kontantstrøm som er tilgjengelig for aksjonærene … Les mer