Garantert minimum uttaksfordel (GMWB)

En garantert minsteuttaksstønad (GMWB) er en type livrente som gir inntekt for livet, uavhengig av hvor lenge du lever. Inntektsutbetalingene varer garantert i minst 20 år, selv om du lever lenger. GMWB er et populært valg for pensjonister som ønsker å sikre at de vil ha inntekt til å dekke sine grunnleggende levekostnader, uansett hvor … Les mer

Bruttomargin: Definisjon, eksempel og formel for hvordan du beregner

Hva er bruttomargin? Bruttomargin er differansen mellom et selskaps inntekt og kostnaden for solgte varer. Det er en god indikator på en bedrifts økonomiske helse og brukes ofte til å sammenligne selskaper i samme bransje. For å beregne bruttomargin trekker du ganske enkelt varekostnadene fra den totale inntekten. Det resulterende tallet er bruttomarginprosenten. For eksempel, … Les mer

Hva er en webansvarlig?

Definisjonen av nettansvarlig refererer til personen som er ansvarlig for utvikling, koordinering, programmering og vedlikehold av et nettsted. Den er dannet av to engelske begreper som web, som vil bli oversatt som 'nettverk', og master, som betyr lærer eller eier. En webansvarlig går også under andre navn som webutvikler, webarkitekt eller digital nettstedssjef. Hva gjør … Les mer

Kategorier w