Accredited In Business Valuation – ABV

ABV-legitimasjonen tildeles av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) til CPA-er som har vist betydelig erfaring og ekspertise innen verdivurdering av virksomheter. Legitimasjonen oppnås ved å bestå en streng eksamen og fullføre et strengt studium. ABV-legitimasjonen er anerkjent som en markering av fortreffelighet i verdivurderingsfaget. Hvordan studerer jeg til ABV-test? CPA-eksamen er en datamaskinbasert … Les mer

Kategorier CPA

Direkte overføring

En direkte overføring er en type transaksjon som lar deg flytte eiendeler fra en finansinstitusjon til en annen uten å måtte selge eiendelene først og deretter reinvestere inntektene. Denne typen transaksjoner kan brukes til å overføre eiendeler for pensjonskontoer, for eksempel en 401(k) eller en individuell pensjonskonto (IRA), til en ny konto hos en annen … Les mer

Modifisert intern avkastning – MIRR-definisjon

Modifisert intern avkastning – MIRR er en økonomisk beregning som brukes til å evaluere lønnsomheten til en investering eller et prosjekt. MIRR tar hensyn til tidsverdien av penger og reinvesteringsavkastning, noe som gjør det til et mer nøyaktig mål på ekte prosjektlønnsomhet enn den tradisjonelle internrenteverdien (IRR). MIRR beregnes ved først å diskontere alle kontantstrømmer … Les mer