Definisjon av abonnementsavtale

En tegningsavtale er en kontrakt der en person eller enhet godtar å kjøpe aksjer eller verdipapirer i et selskap til en fastsatt pris. Avtalen kan også fastsette at investor ikke skal selge aksjene i en viss periode. Abonnementsavtaler brukes ofte av startups og bedrifter i tidlig fase for å skaffe kapital. Hvilken informasjon må inkluderes … Les mer

Potensiell kunde

En potensiell kunde er en bruker som har stor sannsynlighet for at de i fremtiden vil bli en vanlig kunde og kjøpe et av våre produkter eller tjenester. Imidlertid er det særegne ved denne typen kunder at kjøpet ikke blir gjort, og de kan bli kunder hvis de virkelig klarer det. En markedsføring, et synonym … Les mer

Kategorier P