Hva er en skygge i aksjemarkedet?

En skygge i aksjemarkedet refererer til området mellom høye og lave priser på en aksje i løpet av en gitt handelsperiode. Den høye prisen blir referert til som «øvre skygge», mens den lave prisen omtales som «nedre skygge.» Lengden på skyggene kan gi ledetråder om nivået på kjøpers og selgers interesse, så vel som nivået … Les mer

Nåverdien av en livrente: formel og eksempel

. nåverdien av en livrente: betydning, formel og eksempel. Originaltittelen er en fullstendig setning, mens den omformulerte tittelen ikke er det. Originaltittelen angir også hva artikkelen skal handle om (nåverdien av en livrente), mens den omformulerte tittelen ikke gjør det. Hvilken av følgende er formelen for nåverdi? Nåverdien av en livrente er nåverdien av en … Les mer