Moderne porteføljeteori: hva det er og hvordan investorer bruker det

Hva er moderne porteføljeteori og hvordan bruker investorer den? Hva er porteføljeteori forklare i detalj med eksempel? Porteføljeteori er et matematisk rammeverk for å analysere hvordan risikovillige investorer bør fordele sine porteføljer. Den er basert på antagelsen om at investorer er rasjonelle og søker å maksimere forventet avkastning. Teorien ble først utviklet av Harry Markowitz … Les mer

Hva er CTR?

Betydningen av CTR (Click through rate) er antall klikk en link får sammenlignet med antall visninger. Den beregnes alltid i prosent og består av en beregning som vanligvis brukes til å måle effekten en internettkampanje har hatt, det være seg en webside, et banner eller et bestemt element. Det er nært knyttet til PPC av … Les mer

Kategorier c