Herfindahl-Hirschman Index (HHI)

Herfindahl-Hirschman-indeksen (HHI) er et mål på markedskonsentrasjon. Det beregnes ved å summere kvadratene av markedsandelen til hvert firma i markedet. HHI varierer fra 0 til 1, hvor 0 indikerer perfekt konkurranse og 1 indikerer et monopol. HHI kan brukes til å vurdere om et marked er konkurransedyktig eller ikke. Et marked med høy HHI (nær … Les mer

Hva er formidling?

Begrepet «transport» refererer til overføring av eiendom fra en person til en annen. Dette kan gjøres på en rekke måter, inkludert salg, gave, arv eller tillit. Formidling er en viktig del av boligkjøpsprosessen, da den sikrer at eiendommen lovlig og offisielt overføres til den nye eieren. Kan overdragelsesskjøte utfordres? Et skjøte er et juridisk dokument … Les mer