FNs kommisjon for internasjonal handelsrett (UNCITRAL)

FNs kommisjon for internasjonal handelsrett (UNCITRAL) er et multilateralt organ som er ansvarlig for å fremme rettsstaten i internasjonal handel. Den ble opprettet av FNs generalforsamling i 1966 og dens mandat er å «fremme den progressive foreningen av internasjonal handelslov». UNCITRAL har spilt en ledende rolle i kodifiseringen og den progressive utviklingen av internasjonal handelslov, … Les mer