Direkte investering

Direkte investeringer, også kjent som utenlandske direkte investeringer (FDI), er definert som en investering gjort av et selskap eller enkeltperson i ett land i forretningsinteresser i et annet land, i form av å etablere eierskap eller kontrollerende eierandel i et utenlandsk selskap. Forskjellig fra porteføljeinvestering, som refererer til investering i utenlandske aksjer og verdipapirer, resulterer … Les mer